چشم انداز شرکت مشاورین طب ابن سینا مهام:

تبدیل شرکت مشاورین ابن سینا مهام (AMC) به تامین کننده بهترین محصولات سلامت محور در خاور میانه با هدف بومی سازی تکنولوژی های نوین صنعت دارویی جهان

ماموریت سازمان:

شرکت مشاورین طب ابن سینا مهام، از طریق انتخاب و عرضه بهترین محصولات سلامت محور با توجه به تکنولوژی های روز دنیا ، تامین کننده امنیت بهداشتی-پزشکی مردم خاورمیانه می باشد که می تواند انتظارات متفاوت حرفه پزشکی را در طول زمان پاسخ دهد.