تاریخچه محصولات ایسکادور M/P/Qu

گیاه ویسکوم آلبوم از قرن های گذشته به علت دارا بودن خواص پزشکی مورد استفاده بوده است. طبق گزارشات، در گذشته این گیاه توسط کاهنان و یونانیان باستان استفاده می شده و در افسانه ها و فرهنگ عامه بعنوان نوش دارو و اکسیر از آن نام برده شده است. این گیاه در شکل های مختلف در درمان سرطان، صرع، اختلالات ناباروری، علایم یائسگی، اختلالات عصبی، آسم، فشارخون بالا، سردرد و درماتیت مورد استفاده بوده است. گیاه ویسکوم آلبوم بطور عمیقی ریشه در فرهنگ اروپا داشته و برای هزاران سال بعنوان گیاه دارویی مهمی شناخته می شده است. حتی کاهنان سلتی از گیاه ویسکوم آلبوم روییده بر روی درخت بلوط بعنوان شفابخش تمامی امراض یاد کرده اند.

ویسکوم آلبوم گیاهی شبه انگلی و گلدار بوده که ریشه در خاک ندارد. بلکه بر روی درختان یا بوته ها زندگی می کند و آب و مواد غذایی را از تنه ی چوبی گیاهان میزبان خود تامین می کند.

دارواش با میوه های سفید (گیاه ویسکوم آلبوم) با بیش از هزار گونه ی ویسکوم آلبوم دارای بیشترین تعداد درخت میزبان است.

در اروپای مرکزی سه زیر گونه از این گیاه موجود است:

ویسکوم آلبوم درختان چوبی (زیرگونه آلبوم) روییده بر درختان برگریز مختلف مثل سیب، نارون، بلوط، سپیدار، افرا، زیرفون و توس (از عصاره گیاه ویسکوم آلبوم روییده بر درخت سیب جهت تولید Iscador M و از عصاره گیاه ویسکوم آلبوم روییده بر درخت بلوط جهت تولید Iscador Qu استفاده می شود.)

ویسکوم آلبوم کاج (زیرگونه آستریاکوم) روییده بر روی درختان کاج (از عصاره گیاه ویسکوم آلبوم روییده بر درخت کاج جهت تولید Iscador P استفاده می شود.)

ویسکوم آلبوم صنوبر (زیرگونه آبیتیس) روییده بر روی درختان صنوبر

زیرگونه های گیاه ویسکوم آلبوم در بعضی ویژگی های مورفولوژیک و به ویژه خواص دارویی تفاوت دارند. مانند تمام گونه های گیاه ویسکوم آلبوم، این گیاه نیز ریشه در خاک ندارد و قادر به جذب آب و مواد معدنی از خاک نیست.

جوانه گیاه ویسکوم آلبوم بوسیله ی اجزایی که به اصطلاح هاستوریوم (اندام مکنده) نامیده می شوند، وارد شاخه درخت میزبان شده و بوسیله ارتباط با سیستم آب رسانی درخت میزبان، آب، مواد معدنی و آلی مورد نیاز خود را تامین می کند.

برای زمان های طولانی کشت گیاه ویسکوم آلبوم بر روی درختان (که در طبیعت بندرت اتفاق می افتد)، بعنوان چالشی جدی مطرح بود. برای کشت پایدار گیاه ویسکوم آلبوم بر روی درختان میزبان شاه بلوط و نارون، مکان مناسب از نظر شرایط آب و هوایی و شرایط خاک اهمیت دارد. در چنین شرایطی درختان میزبان انتخاب شده می توانند جهت پرورش گیاه ویسکوم آلبوم تحت شرایط مساعد رشد کنند.

گیاه ویسکوم آلبوم از نظر فیزیولوژیک توسط درخت میزبان مخصوص خود توصیف می شود ( مانند بلوط، سیب، کاج، نارون، صنوبر) که در طیف مواد موثره هریک اظهار شده است. با پردازش جداگانه ی انواع مختلف گیاه ویسکوم آلبوم، محصولات ایسکادور با میزبان های خاص تولید شده اند.

به مدت حدود یک قرن است که گیاه ویسکوم آلبوم بعنوان درمان تکمیلی سرطان بکار می رود. ویژگی های گیاه شناسی متفاوت این گیاه آن را مشخصا از سایر گیاهان گلدار و بلندتر متمایز می کند. خواص منحصر به فرد گیاه ویسکوم آلبوم از نظر گیاه شناسی مرتبط با خواص دارویی این گیاه می باشد.

در سال 1917 عصاره ی گیاه ویسکوم آلبوم برای نخستین بار توسط دکتر ایتا وگمن به منظور درمان بیماران سرطانی بکار گرفته شد. پایه و اساس مفهوم دارو-درمانی فراورده های آنتروپوسوفیک گیاه ویسکوم آلبوم، توسط دکتر رودولف اشتاینر بنیان گذار علم پزشکی آنتروپوسوفیک در سال 1920 توسعه یافت.

فراورده های گیاه ویسکوم آلبوم عصاره های تام این گیاه هستند که حاوی مواد موثره متفاوت و پیچیده ای می باشند. این فرآورده ها در علم سرطان شناسی جامع بعنوان درمان تکمیلی بیماری های توموری استفاده می شوند و تحقیقات در زمینه ی توسعه ی این فرآورده ها ادامه دارد.

گیاه ویسکوم آلبوم دارای مقدار فراوانی عناصر معدنی و آلی متفاوتی است. عصاره گیاه ویسکوم آلبوم دارای ترکیبات مختلفی از جمله: لکتین ها، ویسکوتوکسین ها، پپتیدها، الیگو و پلی ساکارید ها، فلاونوییدها، تیول ها و تریترپن ها می باشد. مهمترین ترکیبات موثره از لحاظ خواص دارویی در این گیاه، لکتین ها و ویسکوتوکسین ها هستند. ویسکوتوکسین ها و لکتین های گیاه ویسکوم آلبوم در واقع مواد پروتئینی هستند که توسط این گیاه تشکیل شده اند. غلظت این مواد با توجه به زیرگونه و نوع درخت میزبان گیاه ویسکوم آلبوم متفاوت می باشد. مثلا عصاره گیاه ویسکوم آلبوم روییده بر درخت بلوط دارای بیشترین غلظت لکتینها و ویسکوتوکسینها می باشد. ویسکوتوکسین ها در برگ های جوان گیاه در فصل تابستان به بالاترین غلظت خود می رسند. در حالی که لکتین های گیاه ویسکوم آلبوم در زمستان و در ساقه های قدیمی تر به بالاترین غلظت خود می رسند. عصاره های این گیاه بر اساس نوع درخت میزبان و زمان برداشت محصول دارای تفاوت هایی می باشند. به همین دلیل، برداشت محصول 2 بار در سال و در تابستان و زمستان انجام می شود. در تابستان برگها، ساقه، غنچه ها وشکوفه ها و در زمستان علاوه بر قسمت های مذکور، میوه های رسیده این گیاه نیز برداشت می شوند. سپس در یک پروسه عملیاتی و با دستگاههای مخصوص، قسمتهای برداشت شده خرده شده و با هم مخلوط می شوند و در نهایت از این مخلوط عمل عصاره گیری انجام می شود.

استفاده از گیاه ویسکوم آلبوم باعث تحریک افزایش تعداد و فعالیت انواع مختلف گلبول های سفید خون می شود. سایتوکاین های تقویت کننده سیستم ایمنی مانند اینترلوکین 1، اینترلوکین6 و فاکتور نکروز تومور آلفا در مواجهه با عصاره ی گیاه ویسکوم آلبوم از گلبول های سفید خون ترشح می شوند. سایر شواهد حاکی از آن است که گیاه ویسکوم آلبوم تاثیرات سایتوتوکسیک خود را با دخالت در ساخت پروتئین ها و یا القای آپوپتوز در سلول های هدف اعمال می کند. همچنین ممکن است گیاه ویسکوم آلبوم با عملکرد اتصال دادن اجزا، سلول های موثر سیستم ایمنی و سلول های توموری را در مجاورت هم قرار دهد.