شرکت دانش‌بنیان مشاورین طب ابن سینا مهام (AMC) نماینده کمپانی ایسکادور از کشور سوئیس فعالیت خود را از سال 1395 در ایران آغاز کرده و با هدف کمک به بیماران سرطانی در فرآیند درمان، قدم در این راه گذاشته است .

این شرکت با تجارب به دست آمده از بسیاری ازکشورهای اروپایی و آسیایی از قبیل سوئیس، آلمان، صربستان، انگلیس،کره جنوبی، هند و ... آغاز به ثبت و عرضه محصولات ایسکادور در ایران نموده است. لذا امیدوار است با الطاف خداوند منان و همچنین با پشتیبانی تیم علمی شرکت و فراهم آوردن درمان حمایتی و افزایش کیفیت زندگی و طول عمر بیماران، بتواند قدمی کوچک در راه کمک به بیماران سرطانی کشور بردارد تا امید را دوباره به دل بیماران باز گرداند.