اهداف سازمان:

• عرضه با کیفیت ترین محصولات سلامت محور

• تولید محصولات سلامت محور با استفاده از امکانات و تکنولوژی کارخانجات داخلی

• انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل ایران و استفاده از ظرفیت نیروی متخصص داخلی

• صادر کننده محصولات سلامت محور تولید داخل به کشورهای منطقه